Kontejner pro velkoobjemový odpad z domácností určený pro rozložený nábytek, koberce, sanitární keramika, lina apod. (nepatří stavební odpad, pneu, elektro, bio odpad…) bude k dispozici ve dne 26.11.2022 od 8 hodin do 11 hodin v areálu MRJ (bývalého JZD)

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 1.10.2022

V sobotu 1.10.2022 proběhne od 8:30 – 9:00 hod. svoz nebezpečného odpadu na návsi u OÚ. Budou přebírány následující druhy nebezpečného odpadu: oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, elektrospotřebiče (lednice a televize pouze kompletní, monitory, pneumatiky (od osobních automobilů bez disků).V rámci svozu nebude přebírán od občanů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce atd.)