Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 1.10.2022

V sobotu 1.10.2022 proběhne od 8:30 – 9:00 hod. svoz nebezpečného odpadu na návsi u OÚ.

Budou přebírány následující druhy nebezpečného odpadu: oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, elektrospotřebiče (lednice a televize pouze kompletní, monitory, pneumatiky (od osobních automobilů bez disků).
V rámci svozu nebude přebírán od občanů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce atd.)