Spolky v obci

PANENKY Z  KOUT, Z. S.

Sídlo Spolku je na adrese: Kouty 50, 290 01 Poděbrady
Spolek je zájmovou, společenskou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.
Spolek je samostatnou právnickou osobou s identifikačním číslem 073 22 968.
Účelem spolku je spojovat lidi se stejným zájmem pracovat nejen na svém rozvoji,
ale i na rozvoji obce Kouty.
22 členů spolku bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
– rozvíjení občanského a komunitního života v obci Kouty,
– utužování pospolitosti občanů v obci Kouty,
– aktivní zajišťování společenských, kulturních a komunitních akcí v obci,
zejména pro děti a mládež,
– ochranu přírody a krajiny na území obce,
– podpora programů pro zájmovou činnost občanů Kout v každém věku.
Případní zájemci o členství se mohou přihlásit na tel.: 602 475 551

KOUTEČTÍ RYBÁŘI, Z. S.

Sídlo Spolku je na adrese: Kouty 50, 290 01 Poděbrady
Spolek je zájmovou, společenskou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.
Spolek je samostatnou právnickou osobou s identifikačním číslem 074 43 374.
Účelem spolku je péče o „Rybníček na Vršálích“, jeho udržování a rozvoj, rekultivace,
vybudování multifunkční budovy „Rybárny“ jako zázemí pro rybáře a milovníky přírody z
obce Kouty.
14 členů spolku bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením hlavních činností v těchto oblastech:
– provozování sportovního rybolovu,
– pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
– pořádání akcí pro děti a mládež.
Případní zájemci o členství se mohou přihlásit na tel.:+420 776 887 025