Zastupitelstvo obce Kouty

  • Starosta – Martin Pelichovský
  • Místostarostka – Ing. Helena Rybářová
  • Předseda finančního výboru – Milan Novák
  • Předseda kontrolního výboru – Bc. Ivana Kelymanová
  • Předseda výboru pro děti a mládež – Mgr. Monika Vlčková
  • Předseda výboru životního prostředí – Tomáš Maličký
  • Předseda kulturního výboru – Mgr. Marie Nováková-Kovářová