Samotěžba dřeva: V lese u hájovny máme připravené další parcely pro samotěžbu dřeva. Zájemci mohou pro bližší informace kontaktovat OÚ. Dle dohody s odborným lesním hospodářem panem Čížkem se dále nemusí parcely „čistit“ od keřů, ale postačí pouze vytěžit dřevo. Cena vytěženého dřeva zůstává 300,-Kč/m3. Z důvodu urychlení těžby s termínem do konce června 2023 je možné získat na jednoho zájemce více parcel.