Poplatek za popelnici v roce 2022

Poplatek za popelnice  je splatný do 28.2.2022. Cena za trvale žijící osobu je 850,00 Kč a za rekreační objekt také 850,00 Kč. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet č. 32823191/0100, VS – číslo popisné. Známku si je možné vyzvednout na obecním úřadě, pokud zaplatíte převodem, známku vám vložíme do poštovní schránky.

Poplatek za psa v roce 2022

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2022 a činí 100 Kč, za každého dalšího je 150,- Kč. Úhradu můžete provést hotově do pokladny obecního úřadu nebo převodem na účet číslo 32823191/0100, variabilní symbol uveďte prosím vaše číslo popisné.

Informace pro občany

1. Změna v systému sběru odpadů Od začátku letošního roku je upraven zákon o odpadech a navýšen poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku. Kontrolou popelnic jsme zjistili, že namísto komunálního odpadu je v popelnicích našich občanů bioodpad (listí, tráva a ovoce), plasty, ale i stavební odpad.  V příštím roce je stanoven limit komunálního odpadu na 190 kilogramů …

Odečet elektroměrů 18.-19.10.2021

1. Ve dnech 18.-19.10.2021 bude probíhat odečet elektroměrů. Vzhledem k odečtům optickou sondou, která se musí na elektroměr přímo přiložit, prosím občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (sousedská výpomoc, zabezpečení psů, odstranění křovin).