Zastupitelstvo obce Kouty

  • Starosta – Milan Novák
  • Místostarostka – Ing. Helena Rybářová
  • Předseda finančního výboru – Tomáš Maličký
  • Předseda kontrolního výboru – Miroslav Bubanec
  • Předseda výboru pro děti a mládež – Mgr. Monika Szabóová
  • Předseda výboru životního prostředí – Jiří Klubal
  • Předseda kulturního výboru – Martin Pelichovský