V neděli 24. 4. 2022 od 8:00 – 8:30 hodin proběhne na návsi před obecním úřadem povinné očkování psů proti vzteklině. Očkovat bude MVDr. Miloš Cenek