Na základě OZV města Poděbrady č.33/1997 o stanovení spádových obvodů ZŠ je Obec Kouty spádově přiřazena ZŠ T. G. M. Poděbrady