Odečet elektřiny, nebezpečný odpad, odečet vodoměrů

Vážení občané,

1. V pondělí 12.10.2020 od 9 do 15 hodin bude pravidelný odečet  

elektroměrů v obci Kouty v následujícím pořadí odečítaných částí obce:

  • od 9-12 hodin ulice od OÚ směrem ke hřbitovupoté ulice od zvonice dozadu
  • od 12-15 hodin ulice od zvonice směrem na Úmyslovicepoté ulice od křižovatky směrem na Netřebice
  • Vzhledem k odečtům OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr přímo přiložit, prosím občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (sousedská a přátelská výpomoc, zabezpečení psů, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči).
  • Pokud by někdo měl problém se zpřístupněním v určených hodinách, prosím ať kontaktuje zodpovědnou osobu za odečty na tel.:  724 667 986
  • ČEZ Distribuce a.s. provádí odečty VŠECH elektroměrů, nezávisle na vybraném prodejci!

2. V sobotu 17.10.2020 proběhne od 8:30 do 9:00 hodin svoz nebezpečného odpadu na návsi před Obecním úřadem. Budou přebírány následující druhy nebezpečného odpadu: oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, elektrospotřebiče (lednice a televize pouze kompletní, monitory) a pneumatiky (od osobních automobilů bez disků).

V rámci svozu nebude přebírán od občanů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce).

3. Odpočty vody budou pracovníci Vodovodů a Kanalizací Nymburk provádět v měsíci listopadu.

Zastupitelstvo obce Kouty