Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 10.4.2021 od 8,30 do 9,00 hodin

V sobotu10.4.2021 proběhne od 8:30 do 9:00 hodin svoz nebezpečného odpadu na návsi
před Obecním úřadem.
Budou přebírány následující druhy nebezpečného odpadu: oleje, znečištěné obaly, barvy,
lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
léky, AKU baterie,elektrospotřebiče (lednice a televize pouze kompletní, monitory)
apneumatiky (od osobních automobilů bez disků).
V rámci svozu nebude přebírán od občanů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce).