Informace Zastupitelstva obce Kouty

Informace Zastupitelstva obce Kouty

Poplatek za popelnice na rok 2020 je splatný do 29.2.2020.

Cena za trvale žijící osobu je 600,00 Kč a za rekreační objekt také 600,00 Kč.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet č. 32823191/0100,

VS-číslo popisné. Známku si je možné vyzvednout na obecním úřadě, pokud zaplatíte převodem, známku vám vložíme do poštovní schránky.

Poplatek za psa činí 100,- Kč/rok, za každého dalšího je poplatek 150,00 Kč,

 je splatný do konce března 2020.

Dne 28.2.2020 začne výstavba chodníků a vjezdů v obci vytyčováním tras.

Výstavba začne začátkem března v Poděbradské ulici, kde je chodník vpravo ve směru jízdy od Poděbrad a navazuje rekonstrukce chodníků a zálivu autobusu v Úmyslovické ulici, kde končí úpravou prostor okolo pítka včetně vybudování parkovacích míst.

Dále navazuje úsek v ulici Úmyslovická od křižovatky okolo sochy Sv. Jána ke stávající autobusové zastávce, kde bude nová nástupní plocha včetně úpravy stanoviště kontejnerů na odpad, kde na této straně ulice chodník končí.

U zvoničky začíná poslední část chodníků, která vede od křižovatky vlevo ve směru jízdy

na Netřebice a končí u č.p 126.

Celá realizace chodníků a vjezdů bude stát cca 9 mil. Kč. Dotace ze SFDI činí 3,7 mil. Kč.

V neděli dne 8.3.2020 bude dětský karneval od 15 hodin v Kouteckém klubu na návsi.