Poplatek za popelnici v roce 2021

Poplatek za popelnice  je splatný do 28.2.2021. Cena za trvale žijící osobu je 600,00 Kč a za rekreační objekt také 600,00 Kč. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet č. 32823191/0100, VS – číslo popisné. Známku si je možné vyzvednout na obecním úřadě, pokud zaplatíte převodem, známku vám vložíme do poštovní schránky.

Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2021 a činí 100 Kč, za každého dalšího je 150,- Kč. Úhradu můžete provést hotově do pokladny obecního úřadu nebo převodem na účet číslo 32823191/0100, variabilní symbol uveďte prosím vaše číslo popisné.

Odečet elektřiny, nebezpečný odpad, odečet vodoměrů

Vážení občané, 1. V pondělí 12.10.2020 od 9 do 15 hodin bude pravidelný odečet   elektroměrů v obci Kouty v následujícím pořadí odečítaných částí obce: od 9-12 hodin ulice od OÚ směrem ke hřbitovu, poté ulice od zvonice dozadu od 12-15 hodin ulice od zvonice směrem na Úmyslovice, poté ulice od křižovatky směrem na Netřebice Vzhledem k odečtům OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr přímo přiložit, prosím …